VPS Offshore SSD - Rusia

VPS Offshore SSD 2G
VPS Offshore SSD 3G
VPS Offshore SSD 4G
VPS Offshore SSD 6G
VPS Offshore SSD 8G
VPS Offshore SSD 12G
VPS Offshore SSD 2G
Починаючи від
$20.00 USD
Щомісячно
- 2 Cpu.

- 2 Gb RAM Garantizada.

- 20 Gb de Espacio en Disco SSD.

- 2Tb Transferencia mensual.
VPS Offshore SSD 3G
Починаючи від
$35.00 USD
Щомісячно
- 2 Cpu.

- 3 Gb RAM Garantizada.

- 30 Gb de Espacio en Disco SSD.

- 4 Tb Transferencia mensual.
VPS Offshore SSD 4G
Починаючи від
$45.00 USD
Щомісячно
- 4 Cpu.

- 4 Gb RAM.

- 40 Gb de Espacio en Disco SSD.

- Transferencia mensual Ilimitada.
VPS Offshore SSD 6G
Починаючи від
$55.00 USD
Щомісячно
- 4 Cpu.

- 6 Gb RAM.

- 50 Gb de Espacio en Disco SSD.

- Transferencia mensual Ilimitada.
VPS Offshore SSD 8G
Починаючи від
$75.00 USD
Щомісячно
- 6 Cpu.

- 8 Gb RAM.

- 65 Gb de Espacio en Disco SSD.

- Transferencia mensual Ilimitada.
VPS Offshore SSD 12G
Починаючи від
$100.00 USD
Щомісячно
- 8 Cpu.

- 12 Gb RAM.

- 90 Gb de Espacio en Disco SSD.

- Transferencia mensual Ilimitada.